VTC14_Cấm gây phiền hà khi hành khách làm thủ tục lên máy bay(Truyền hình VTC14) – Cấm gây nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết công việc đối với hành khách là một trong những nội dung quan trọng của chỉ thị 5368 vừa được Cục hàng không Việt Nam vừa ban hành.

Nguồn:https://jetstarvietnam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *