Việt Nam văn học sử yếu (Ebook.chm)

0
28258. Việt Nam văn học sử yếu
Tác giả: DƯƠNG QUẢNG HÀM
Nhà xuất bản: HỘI NHÀ VĂN – 2002
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Sơ lược sách:
VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU
(In lại theo đúng bản in lần đầu, năm 1943)
NĂM THỨ NHẤT
BAN TRUNG HỌC ĐÔNG PHÁP
(Lớp Nhì trong các trường Trung học Pháp)
Thiên thứ nhất. Văn chương bình dân
Thiên thứ hai. Ảnh hưởng của nước tàu
Thiên thứ ba. Các chế độ về việc học việc thi
Thiên thứ tư. Các thể văn
Thiên thứ năm. Ảnh hưởng của nước pháp
Thiên thứ sáu. Vấn đề ngôn ngữ văn tự
NĂM THỨ NHÌ
BAN TRUNG HỌC ĐÔNG PHÁP
(Lớp Nhất trong các trường Trung học Pháp)
Thiên thứ nhất. Ảnh hưởng của văn chương tàu
Thiên thứ hai. Thời kỳ Lý, Trần (thế kỷ XI đến XIV)
Thiên thứ ba. Thời kỳ Lê, Mạc (thế kỷ XV và XVI)
Thiên thứ tư. Thời kỳ nam bắc phân tranh (thế kỷ XVII và XVIII)
Thiên thứ năm. Thời kỳ cận Kim (Nguyễn Triều — thế kỷ thứ XIX)
NĂM THỨ BA
BAN TRUNG HỌC ĐÔNG PHÁP
(Lớp Triết học và lớp Toán pháp)
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: jetstarvietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://jetstarvietnam.com/van-hoa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here