Tong Hua ( Đồng Thoại ) – Virtual Piano COVER

28
215Một số đoạn đánh lỗi . Cảm ơn các bạn đã xem !

Facebook :
-River Flows In You :
-River Flows In You (ver 2 ) :
-Tong Hua :
-We were in love :
-Kiss the rain :
-Love Me :

Music sheet :

w o i u8 0 u i u 7 0 u i u6 i u0 y t 6 t t r 4-t 8 q e t 5-t 9 w-r o-a

utw8 w y u w u y te6 0 r t 0 e t r e4 8 w eq 8 e w w5 9 tw 9 rw y

w t r t8 0 w 8 7 w t r t6 0 w 6 5 w t r t4 8 q t t8 eq e w 5 9 tw 9 rw

w t r t8 0 w 8 7 w u y y6 0 0te 0 6 w t5 r t4 e8 q e e4 t8 pe o 5 9 tw 9 rw

y y i i4 u7 u0 w r u u0 r y6 t te 0 r te t re t5 i4 8 q e oq i ue y 4 9 yw 9 rw

y y9 i i4 u7 u0 w r u u0 a au6 p ar ste s uw t pq e t p q-tp o ow 9-wo 5 9 tw 9 tw

w o i u8 0 w u i u 7 0 w u i u6 i u0 e y t 6 t ue o pq t pi p o 5 y yw i ut8 w t w 0

t uw o pq t pi p o 5 y y9 i u8 i u7 y t 6 0 y u eq4 q e t t5 9 rw r-t 8-t

0 w 0 8 0 tw 0 5 9 ytw 9 ytw y y i i3 u7 u0 w r u u0 r y6 t te 0 r te t re t5 i4 8 q e oq i ue y 5 9 tw 9 rw

y y9 i i3 u7 u0 w r u u0 a0 au6 p ar ste s uw t pq e t p q-tp o ow 9-wo 5 9 tw 9 tw

w o i u8 0 w u i u 7 0 w u i u5 i u0 e y t 6 t ue o pq t pi p o 5 y yw i ut8 w t w 0 t uw o pq t pi p o 5 y y9 i u8 i u7 y t 6 0 y u eq4 q e t t5 9 rw r-t-t t8

PIANO COVER ON PC

Nguồn: jetstarvietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://jetstarvietnam.com/am-nhac

28 COMMENTS

  1. @Hoài Phong Võ: Mình có ghi sheet ở bên dưới clip nhé , còn nhịp điệu thế nào thì bạn nghe theo clip của mình rồi tập theo thôi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here