Khách hàng 'tố' Jetstar Pacific cân điêu hành lý – 3 lần cân đều saivietjet #vietjetair #hanhlyxachtay – Hành lý xách tay đúng quy định được phép mang lên tàu bay phải đủ các điều kiện sau: 1. Điều kiện về trọng lượng:…

Nguồn:https://jetstarvietnam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *