Khách bị mời ra khỏi chuyến bay Jetstar vì "hành vi khiếm nhã" với tiếp viên hàng không ?Khách bị mời ra khỏi chuyến bay của Jetstar vì “hành vi khiếm nhã” với tiếp viên hàng không trước chuyến bay ?

Nguồn:https://jetstarvietnam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *