HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHECK IN TỰ ĐỘNG: TIẾT KIỆM THỜI GIAN, TỰ CHỌN CHỖ NGỒITheo quy định của các hãng hàng không, bạn có thể làm thủ tục trực tuyến hoặc tại KIOSK sân bay, thời gian từ 1 giờ đến 24 giờ trước khi bay. #k4kchannelt…

Nguồn:https://jetstarvietnam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *