ĐÀ LẠT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHẦN 1 – KHÁM PHÁ ĐẤT VIỆT

7
43



Vietnam Tours:
Mời quý vị xem vlog chủ đề Đà Lạt lịch sử hình thành phần 1 – du lịch Đà lạt.
Lịch sử Đà Lạt khởi đầu bằng những chuyến thám hiểm vùng cao nguyên Lâm Viên vào cuối thế kỷ 19, đặc biệt đánh dấu bởi chuyến thám hiểm của bác sĩ Alexandre Yersin giữa năm 1893. Bốn năm sau đó, khi Toàn quyền Paul Doumer tìm kiếm địa điểm để xây dựng một trạm nghỉ dưỡng, Alexandre Yersin đã đề nghị chọn cao nguyên Lâm Viên và được chấp thuận. Những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 là thời kỳ các đoàn khảo sát liên tục được gửi đến Đà Lạt để nghiên cứu, chuẩn bị cho công cuộc xây dựng một thành phố tương lai. Sau hơn 10 năm bị quên lãng, từ giữa thập niên 1910, Đà Lạt bước vào thời kỳ kiến thiết với sự xuất hiện liên tiếp của các công trình kiến trúc, công trình giao thông và hạ tầng cơ sở. Đây cũng là giai đoạn Đà Lạt được thể chế hóa bởi những quyết định hành chính của Triều đình Huế và Toàn quyền Đông Dương. Trong hai thập niên 1930 và 1940, bên cạnh các công sở và dinh thự như Dinh Toàn quyền, Dinh Bảo Đại, Dinh Thống đốc Nam Kỳ, nhiều chùa chiền, nhà thờ và trường học cũng ra đời. Trong số này có thể kể đến nhà thờ chính tòa Đà Lạt, trường Couvent des Oiseaux, trường Trung học Yersin, chùa Linh Sơn, nhà thờ Domaine de Marie.

Dưới thời Đệ nhất Cộng hòa Việt Nam, những công trình kiến trúc chợ Đà Lạt, biệt điện Trần Lệ Xuân, Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Đà Lạt… tiếp tục được xây dựng. Nhưng từ sau 1964, do chiến tranh, Đà Lạt ít có thêm các công trình mới. Giai đoạn sau 1975 được đánh dấu bởi các thay đổi hành chính và sự ra đời của những cơ quan mới thay thế cho các cơ sở cũ. Những sự kiện từ cuối thập niên 1980 phản ánh quá trình thay đổi của thành phố, cũng là thời kỳ nền kinh tế Việt Nam dần vượt qua giai đoạn khó khăn. Khoảng thời gian này thành phố được sửa sang nâng cấp và cũng xuất hiện thêm các công trình kiến trúc mới. Thập niên 2000, bên cạnh hàng loạt những công trình được khởi công và khánh thành, lịch sử thành phố còn ghi nhận nhiều lễ hội được tổ chức như Festival Hoa Đà Lạt, Lễ hội văn hóa trà và các lễ kỷ niệm 110 năm, 115 năm ngày thành phố ra đời.
Vietnam tours invite you to see Dalat vlog thread history part 1 – Da Lat tourism.
Dalat history began with the expedition Lam Vien plateau at the end of the 19th century, particularly marked by the expedition’s doctor Alexandre Yersin mid 1893. Four years later, when Governor Paul Doumer find for a place to build a resort station, Alexandre Yersin suggested Lam Vien plateau selected and approved. The last years of the 19th century and early 20th century was a period of continuous survey team was sent to Da Lat for study and preparation for the building of a future city. After 10 years of being forgotten, since the mid-1910s, entered a period of Dalat is set with consecutive appearances of the buildings, transportation projects and infrastructure. This is also the stage Dalat institutionalized by the administrative decision of the Court of Hue and the Governor of Indochina. In both 1930 and 1940, next to the palace of the office as Governor Palace, Bao Dai, Mansion South America, many temples, churches and schools were made. Among these may be mentioned the cathedral of Dalat, the Couvent des Oiseaux, Yersin High School, Linh Son Pagoda, Domaine de Marie Church.

Under the First Republic of Vietnam, the architecture Dalat Market, Tran Le Xuan special power, the center of Da Lat Nuclear Research … continue to be built. But since 1964, due to war, Da Lat little more new projects. The period after 1975 was marked by administrative changes and the introduction of the new agency replacing the old facilities. The events since the late 1980s reflects the change process of the city, as well as periods Vietnam’s economy gradually overcome the difficulties. Around this time the city was upgraded and renovated to appear more new architectural projects. 2000s, alongside a series of works to be started and inaugurated, the city’s history also records many festivals are held such as Da Lat Flower Festival, Festival of tea culture and the celebration of 110 years, 115 years of the city was born.

Cám ơn quí vị đã dành thời gian quí báu để xem video này!

Hãy nhấn Subcribe ( ) để ủng hộ tác giả và thường xuyên nhận được video mới nhất du lịch việt nam và những chia sẻ hữu ích khác.

Xin trân trọng!

Gửi mail đóng góp ý tưởng : huubao1320@gmail.com
►Facebook :
►Vietnam Tours vlog :
►Youtube :
►Google + :
►Dailymotion :

© Bản quyền thuộc về LHBfilm, Việt Nam
© Copyright by LHBfilm ☞ Do not Reup
© Bản quyền thuộc về vietnam tours vlog, Việt Nam
© Copyright by #vietnamtoursvlog ☞ Do not Reup
#khamphadatviet datviet #dalat

Nguồn: jetstarvietnam.com

Xem thêm bài viết khác: https://jetstarvietnam.com/van-hoa

7 COMMENTS

  1. Hello! Very good your channel !! And your video too !!
    Congratulations! It deserves every success!
    Your culture and language enchant me!
    When you have time, visit my channel !! Please!!
    Thanks! Success! Hugs.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here