Chim va vào máy bay, phải đổi cả lịch trình | VTCVTC | Các chuyến bay của Jetstar Pacific đã bị thay đổi toàn bộ lịch trình do một chú chim va vào máy bay tại sân bay Vinh.

* Nguồn: VTC1
* Website:
* Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://jetstarvietnam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *