08- Thủ tục nhập cảnh khi đến Mỹ#Di trú HK# Nhung Nguyen USA
Hồ sơ mang theo khi nhập cảnh không nên ký gửi phải giữ cẩn thận , khi nhận được thẻ xanh và Social Security đăng ký học thi lấy bằng lái.

Nguồn:https://jetstarvietnam.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *